ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร Ven.Prof.Dr.Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto) Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU)

ปาฐกถา เรื่อง “พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” "Virtues and Sustainable Development"

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน W.Vajiramedhi. (Cherntawan International Meditation Center)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Gen Z กับ การสร้างสังคมใหม่”

Prof.Dr.Prachanda Pradhan, International Irrigation Management Institute, Nepal

Keynote Address “Sustainable Development in Asia”